Новини и прес съобщения

Иновативните фармацевтични компании подкрепят българската здравна система в борбата срещу COVID-19
Дарения на обща стойност 2 400 000 лв.

01.07.2020 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

• разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;
• подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;
• гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

повече
Позиция на ARPharM във връзка с взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти в условията на пандемия

12.05.2020 г., София

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 в следствие на коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19 – около 7 кандидати за ваксини и над 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании в над 25 клинични изпитвания, за да се установи дали те са ефективни за предпазване или при лечение на пациенти с COVID-19 - http://arpharm.org/index.php?id=1245;

повече
Европейската седмица на имунизациите, 20–26 април 2020

Европейският регион на СЗО отбелязва Европейската седмица на имунизациите (ЕСИ), за да повиши вниманието към ролята и важността на имунизациите в предпазването от заболявания и съхраняването на живота.

Европейската седмица на имунизациите е събитие, което започна през 2005 г. с цел да повиши вниманието към имунизациите и правото на всяко дете да бъде защитено чрез тях от ваксинопредотвратими заразни болести. Събитие, което постепенно се превърна в една от най-значимите кампании насочени към общественото здраве в Европейския регион.

От началото на 2020 г., ние живеем в изключителен период – време на пандемия от COVID-19. Време, в което основните ни приоритети са свързани със защитата от заразяване и с усилията на медицинската общественост и на обществото да ограничим разпространението на коварния вирус. Време на надежда към създаването на ваксина, която да предпазва от COVID-19.

повече

Активни кампании

#НямаДаСпрем докато няма ваксина срещу COVID-19 за всички

Ваксините представляват най-голямата ни надежда да излезем от сянката на пандемията COVID-19. Нашите членове работят денонощно за разработване на безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19.

повече

#НямаДаСпрем в борбата срещу COVID-19

Докато въздействието на COVID-19 продължава да се усеща в целия свят, биофармацевтичната индустрия в Европа продължава да се ангажира с глобални усилия в грижите за засегнатите, да овладее огнището и да разработи ресурси за справяне с бъдещи огнища.

Компаниите, членуващи в ARPharM, работят денонощно, за да намерят ваксини, диагностика и лечение и да осигурят на пациентите достъп до лекарствата, от които се нуждаят.

В световен мащаб има над 100 кандидати за ваксина в процес на разработване и над 600 клинични проучвания в процес на намиране на лечение, което да се използва в борбата срещу COVID-19.

повече

Заедно за повече здраве

Започнахме инициативата „Заедно за повече здраве“ защото всички ние имаме нужда от устойчива и ефикасна здравна система, ориентирана към здравето и конкретните здравни нужди на отделния човек

Как ще постигнем целите на инициативата?

Като обръщаме внимание на политики и инвестиции в здравния сектор през погледа на основните ангажирани индустрии и в полза на здравето на отделния човек.

Стремим се да привлечем повече инвестиции в здравния сектор, да създадем повече стойност за обществото, да подкрепим здравни политики, които водят до увеличаване на продуктивността и повишаване благоденствието на хората и обществото като цяло!

Стремим се да донесем колкото може повече ЗДРАВЕ!

повече

Членове на Асоциацията