Новини и прес съобщения

Тодор Кесимов е новият председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

26 май 2023 г., София

На проведено редовно отчетно-изборно Общо събрание на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) на 18 май 2023 г., беше избран нов председател на Управителния съвет.

Тодор Кесимов, който досега беше член на УС, е новият председател на ARPharM. Той е управител на „Такеда България“ ЕООД, финансист по образование и от 2020 г. е член и на Управителния съвет на Японско-българска бизнес асоциация.

Досегашният председател на УС, д-р Стамен Банковски, ще заеме позицията заместник-председател. Д-р Боряна Алексиева, ръководител връзки с правителствени структури, институции и пациентски организации в Джонсън и Джонсън, и г-н Хешам Сабри, генерален мениджър на Рош България, също запазват позициите си в Управителния съвет.

По време на Общото събрание бяха избрани три нови лица, които да влязат в състава на управителното тяло на Асоциацията. Те са г-н Павел Колев – управител на АбВи за България, г-жа Мария Луканова – мениджър пазарен достъп в Байер България, и д-р Крум Касабов – директор на Ново Нордиск за България.

повече
Еволюция на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие

20 април 2023 г., София

Изпълнителният директор на ARPharM, Деян Денев, взе участие в два от трите конгресни дни в рамките на 11-ти Адриатически конгрес по фармакоикономика и резултати от изследването с фокус върху Централна и Източна Европа.

Той изнесе презентация на тема „Еволюцията на достъпа до здравеопазване в България през последното десетилетие“ в откриващата сесия на първия панел и постави основите на последващите дискусионни тези.

Изнесените данни от презентацията на ARPharM показват, че през последното десетилетие достъпът до здравеопазване в България несъмнено се е подобрил, за което свидетелства удвоеният процент на публичните разхода за здравеопазване, но въпреки това инвестициите в здраве остават значително на по-ниско от средното за ЕС ниво.

Съществен недостатък на системата е високият процент доплащане от страна на пациентите. Увеличен е броят на медицинските специалисти, болничните легла, амбулаторните центрове и медицински лаборатории. Същевременно медицинските грижи в страната остават неравномерно разпределени, като е налице сериозен недостиг на специалисти по здравни грижи.

Профилактиката и скринингът се задържат на много ниски нива. Достъпът до иновативни терапии се е подобрил.

повече
Избран е нов председател на управителния съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България

8 юли 2022 г., София

На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), проведено на 19 май 2022 г., бяха избрани двама нови членове на Управителния съвет (УС) на сдружението.

Другият нов член на УС е д-р Боряна Алексиева - ръководител връзки с правителствени структури, институции и пациентски организации в Янсен – фармацевтичните компании на Johnson & Johnson, България.

Новите фигури в ръководството на ARPharM ще продължат усилията на организацията в посока подобряване на достъпа на българските пациенти до качествено, съвременно и ефективно лекарствено лечение и ще си сътрудничи с всички държавни институции и пациентски организации за изготвянето на балансирани политики за подобряване на здравната система у нас.

повече

Активни кампании

Свободни в своята кожа

#СвободниВсвоятаКожа

14 Септември – В Световния ден на атопичния дерматит: около 200 000 българи боледуват, за най-тежките случаи вече са одобрени иновативни терапии в ЕС

Пациентите у нас нямат достъп до новото лечение, тъй като заболяването все още не е признато за социалнозначимо. Всеки болен плаща средно по 2043 лв. годишно, за да се лекува.

Около 200 000 възрастни в България боледуват от атопичен дерматит. В Европейския съюз вече са одобрени няколко иновативни терапии, които за първи път в историята на лечението на атопичния дерматит овладяват най-тежките форми на заболяването, но българските пациенти все още нямат достъп до тях. Това съобщиха дерматолози, експерти и представители на пациентски организации по повод 14 септември, Световен ден на атопичния дерматит. На хората със заболяването е посветена и кампанията „Свободни в своята кожа“, която цели повишаване на обществената информираност за медицинските и социално-икономическите измерения на проблема.

повече

Животът не спира на червено

#ИновацияЗаЖивот

Септември 2021 – Месец за борба с рака на кръвта

Над 1 милион души в света се диагностицират с рак на кръвта всяка година. През септември отбелязваме Световния месец за борба с рака на кръвта с редица инициативи и в България

За четвърта поредна година в рамките на информационната кампания „Иновация за живот“ ще бъде отбелязан Месецът за борба с рака на кръвта – септември. Организатори на инициативата са Българско сдружение „Лимфом“, Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

повече

#НямаДаСпрем докато не направим невъзможното възможно

За някои невъзможно означава - не може да се направи, спри да опитваш, откажи се веднага. За нас невъзможното е вдъхновение да научим повече и да изследваме още. Да използваме науката, за да променим живота на хората към по-добро.

Нови ваксини благодарение на иРНК технологията, ремиелинизиращи терапии за възстановяване на увредени нерви, генни терапии за лечение на нелечими досега редки заболявалия - с повече от 8000 нови лекарства и ваксини в процес на разработка.

#НямаДаСпрем докато не направим невъзможното възможно!

повече

Членове на Асоциацията