ARPharM

Video ClipsБЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ MОГАТ ДА ОСТАНАТ БЕЗ ДОСТЪП ДО НОВИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ТЕРАПИИ ПРЕЗ 2019 Г.

There are no translations available.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖУРНАЛИСТИ:

Необходимо е спиране на криминалните практики за източване на НЗОК,

а не ограничаване на достъпа до съвременно лечение

17.10.2018 г., гр. София

Поради административно забавяне много нови лекарствени терапии, които гражданите в повечето европейски държави получават, може да останат недостъпни за българските пациенти през 2019 г. Някои от новите терапии са животоспасяващи, дават повече възможности за лечение за хиляди пациенти, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Голяма част от тях от години са утвърдени и широко използвани в повечето европейски държави.

Тазгодишното закъснение е резултат от поредица от забавяния на административни процедури. През септември 2018 г. Комисията по оценка на здравните технологии (ОЗТ) по различни причини не успява да проведе редица заседания. Комисията по ОЗТ е тази, която на базата на научни доказателства за терапевтичната полза, удължаване на продължителността на живота и подобряване качеството на живот, намаляване на усложненията от основното заболяване, ползи, представени чрез спечелени години живот, наличие или липса на алтернатива за лечение на заболяването, разходи за терапия с лекарствения продукт и сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи, съотношение разход - резултат, икономическа оценка на допълнителните ползи, както и много други критерии, трябва да реши дали да препоръчва заплащането на новите лекарства от НЗОК. Въпреки вече проведеното през октомври заседание на Комисията, закъснението може да не даде възможност редица нови терапии да бъдат разгледани и оценени в предвидените срокове.

продължава...
 

LIFE-SAVING TREATMENTS MAY NOT REACH BULGARIAN PATIENTS IN 2018 DUE TO THE MORATORIUM ON THEIR PAYMENT IMPOSED BY THE NHIF

PRESS INFORMATION:

27.10.2017, Sofia. Many new drug therapies that patients in most European countries receive may remain inaccessible to Bulgarian patients in 2018, the Association of the Research-Based Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria (ARPharM) warned. The reason is a moratorium on their payment by the National Health Insurance Fund in 2018 approved by the Supervisory Board of the NHIF and submitted for consideration by the Parliament. It appears that due to this sanction the widely proclaimed increase of healthcare funds by 400 million BGN will not lead to improvement in the drug treatment of Bulgarian patients. Some of the new therapies are life-saving, offering more treatment options, and in some cases they may even be more cost-efficient for NHIF.

Among the new therapies that the moratorium will affect are some already recommended for payment on the basis of health technology assessment and for which concession contracts have been concluded with conditions favourable to the NHIF. The assessment of health technologies vis-a-vis medicines is an assessment of the need for their payment by the NHIF on the basis of therapeutic benefit, prolonging life expectancy and improving the quality of life, reducing the complications of the underlying disease, benefits presented by extending the patient’s life, existence or lack of an alternative treatment of the disease, cost of therapy with the medicinal product and comparison of the cost of therapy with the available alternatives, cost-benefit ratio, economic evaluation of added benefits, and many other criteria.

read more...
 

Отворено писмо

There are no translations available.

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) изпрати Отворено писмо до Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса и Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти относно Програми за подобряване на достъпа на пациентите чрез намаляване на доплащането на частично заплащани от НЗОК лекарствени продукти.

Българските пациенти са първенци в Европа по доплащане на здравни грижи и лекарства. Според данни на Евростат 46% от плащанията за здравеопазване са лични разходи на пациентите. При лекарствата доплащането достига 50%. Много проучвания демонстрират, че високото доплащане от пациент води до отказ от лечение или самоволно намаляване на предписаната доза, а оттам и до влошаване на крайния резултат от лечението.

Пълният текст на писмото:
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 9

Publications - news and changes

Poll

Do you think that the government should be engaged more in financing the medicaments of the Bulgarian citizens with medical insurance?