top of page
workshop.png

Дискусии, 

работни срещи и конференции

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Учредяване на Алианс за сърдечносъдово здраве

15 декември 2023 г., Гранд Хотел София

Подписан бе Меморандум за учредяване на Алианс с цел изработване и въвеждане на Национален план за сърдечносъдово здраве в България

Целта на събитието е да постави на преден план необходимостта от създаване и имплементиране на Национален план за сърдечносъдово здраве в България чрез широко обединение на различните заинтересовани страни – научните и експертни дружества, институции, бизнес, пациентски организации и др.


Заложена бе основата за създаване на стратегически документ, който ще бъде разработван поетапно и с участието на всички подписали Меморандума.

Според доц. Трайков - Председател на Дружество на кардиолозите в България, което е и основен инициатор на проекта, приблизително 2 млрд. евро се харчат годишно в България за сърдечносъдови заболявания (ССЗ). От тях 37% представляват преките медицински разходи, а около 500 млн. евро са извънмедицинските разходи, като загуба на печалба и приходи вследствие на занижена или никаква работоспособност.


Отчетено е също така сериозното влияние на замърсения въздух, тютюнопушенето, затлъстяването и артериалната хипертония като основни предотвратими рискови фактори.

В рамките на създадения Европейски план за сърдечносъдово здраве, който ще бъде водещ еталон за българския национален план, са заложени хоризонтални и вертикални мерки за справяне с тежестта на ССЗ. Сред хоризонталните мерки са усилията за въвеждане на наднационални политики и мерки за справяне с този глобален проблем. Доста значими са вертикалните мерки, които се имплементират на ниво отделна държава и които има ключово значения за ограничение на негативните тенденции.

Достъпът до прецизна диагностика, въвеждането на национални скринингови програми и изграждане на пълна и актуална база данни са ключовите елементи в борбата с онкологичните заболявания в България

24 ноември 2023 г., София

Под призива за незабавно стартиране на активностите, заложени в рамките на Националния план за борба с рака, премина програмата на онкологичния форум „Националния план за борба с рака – да спуснем бариера пред болестта“

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители беше сред организациите, активно подкрепили провеждането на форума „Националният план за борба с рака – да спуснем бариера пред болестта“, състоял се на 24 ноември 2023 г. Събитието, организирано от Европейската коалиция на пациентите с рак (ЕСРС), Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) и Асоциацията на студентите-медици в България – София (АСМБ), и проведено под егидата на Министерство на здравеопазването, събра над 100 представители на държавните институции, дипломати, национални и международни експертни дружества, пациентски организации, индустрия, медии и др.

Сред официалните гости бяха проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, заместник-министрите на здравеопазването доц. Михаил Околийски и проф. Илко Гетов, заместник-министърът на електронното управление – Валентин Мундров, д-р Петър Грибнев – съветник на министър-председателя на Република България проф. Николай Денков, доц. Антон Тонев – съветник на и др.

Четвърта национална конференция „Заедно за повече здраве“

Българската здравна система трябва да бъде укрепена чрез повече публични инвестиции, по-добро кадрово обезпечаване и подобрена ефективност

На 21 юни 2022 г., се проведе Четвъртата национална конференция “Заедно за повече здраве“ с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт и здравните институции. Дискусията се организира от инициативата „Заедно за повече здраве“, в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Модераторът на дискусията Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM, обясни, че целта на форума е да се обсъдят възможностите за укрепване на здравната система през 2022 г. чрез увеличаване на публичните средства за здравеопазване за постигане на по-голяма ефективност на разходите и финансова устойчивост.

Според членовете на инициативата, българската здравна система трябва да бъде укрепена чрез повече публични инвестиции, по-добро кадрово обезпечаване и подобрена ефективност, за да се постигнат по-добри резултати за пациентите.

Първа национална конференция „Заедно за повече здраве“

На 29.10.2019 г., се проведе Първата национална конференция „Заедно за повече здраве“, която се организира от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз. Целите на инициативата са: - Постигане на обществена подкрепа и политически ангажимент за подобряване на финансирането и ефективността на здравеопазването за гарантиране достъпа на гражданите до навременна диагностика, ефективна медицинска помощ и съвременни терапии; - Популяризиране на възприемането, че здравето и благосъстоянието на обществото са основни стълбове на икономиката на България и водещ национален приоритет; - Обединяване на усилията на браншовите организации, институциите и експертите за ефективно управлявано и устойчиво увеличаване на публичните инвестиции в здраве.

Кръгла маса на тема „Бъдещето на онкологичната грижа в България - фокус върху пациента“

На 14 октомври 2016 г., в Народното събрание на Република България се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на онкологичната грижа в България - фокус върху пациента“. За първи път в България беше представен "Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа" от един от неговите автори – д-р Нилс Уилкинг от Каролинска институт, Стокхолм. В дискусията участие взеха водещи специалисти в областта на онкологичните заболявания, представители на институциите и пациентските организации.

Конференция "Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави"

Между 29 септември и 1 октомври 2006 г. в Слънчев бряг се проведе тридневна конференция под надслов „Предизвикателства пред осигуряването на здравни грижи в обединена Европа – опит и перспективи от страни – членки и присъединяващите се държави". Конференцията беше финансирана от Европейската комисия и организирана от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет, със съдействието на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Обсъдени бяха редица теми от съществена важност за българското здравеопазване.

Работна среща Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС

На 13 септември 2006 година в София, в хотел Хилтън се проведе работна среща на тема "Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС". Бяха обсъдени въпроси относно действията в областта на лекарствената регулация, които трябва да бъдат предприети от фармацевтичните компании и от българските институции  с оглед подготовката за членство в ЕС, както и как може да бъде подобрено взаимодействието между регулаторните власти и индустрията.

Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС

На 13 септември 2006 година в София, в хотел Хилтън се проведе работна среща на тема "Лекарствена регулация и присъединяване на България към ЕС". Бяха обсъдени въпроси относно действията в областта на лекарствената регулация, които трябва да бъдат предприети от фармацевтичните компании и от българските институции с оглед подготовката за членство в ЕС, както и как може да бъде подобрено взаимодействието между регулаторните власти и индустрията.

bottom of page