top of page
awarness-week.png

Онко панел

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Онко панел

*Клинична полза за всеки пациент в напреднал стадий е налице когато при лечение с противоракова терапия е постигнат частичен отговор, пълен отговор или заболяване без прогресия.

bottom of page