top of page
members.png

Членове

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Членове на ARPharM

АстраЗенека ЕООД

София 1040 бул. Драган Цанков 36, Световен Търговски Център
Тел.: +359 2 971 25 33, +359 2 971 38 03
Факс: +359 2 971 11 24
www.astrazeneca.bg

АбВи ЕООД

София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.7
Тел.: +359 2 90 30 430
Факс: +359 2 90 30 431
www.abbvie.bg

Анджелини Фарма България ЕООД

София 1592, бул. Асен Йорданов 10

Тел.: +359 2 975 13 95
Факс: +359 2 971 57 45
www.angelinipharma.bg

Амджен България ЕООД

София 1680, ул. Казбек 63, ет. 5, кв. Манастирски ливади Запад, Офис сграда Виридиан
Тел.: +359 2 424 7424
Факс: +359 2 424 7450
www.amgen.com

Астелас Фарма ЕООД

1784 Sofia, 90 Tsarigradsko shose Blvd.,Capital Fort Office Building, floor.11,
Tel.: +359 2 862 53 72, +359 2 862 53 75
Fax: +359 2 862 53 77
www.astellas.com

Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД

бул. Цариградско шосе 90, София 1784
тел.  02 454 0950
факс 02 454 0951
www.berlin-chemie.bg

Байер България ЕООД

София 1510, ул. Резбарска 5, за кореспонденция: София 1000, П.К. 390
Тел.: +359 2 424 72 80
Факс: +359 2 8 140 199
www.bayer.bg

Бьорингер Ингелхайм ГмбХ

София 505, бул. Ситняково 48, Сердика Център,
ет. 8, офис 808
Тел.: +359 2 958 79 98
Факс: +359 2 958 85 45
www.boehringer-ingelheim.com

Ново Нордиск Фарма ЕАД

София 1407, ул. Златен рог 20-22, ет. 8
Тел.: +359 2 962 74 71, +359 2 962 74 72
Факс: +359 2 962 55 72
www.novonordisk.bg

Суикс Биофарма ЕООД

София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика център, етаж 10
Тел.: + 359 2 4942 480
www.swixxbiopharma.com

Рош България ЕООД

София 1618, ул. Бяло поле 16
Тел.: +359 2 818 4444
Факс: +359 2 859 11 99
www.roche.bg

Пфайзер /САРЛ/ клон на чуждестранно лице

София 1784, бул. Цариградско шосе 115М, Европейски търговски център, сграда D, ет. 4
Тел.: +359 2 970 4334, +359 2 970 4333
Факс: +359 2 970 4300
www.pfizer.bg

Сервие Медикал ЕООД

София 1000, бул. Цар Освободител 14
Тел.: +359 2 921 57 00
Факс: +359 2 921 57 50
www.servier.bg

Ю СИ БИ България ЕООД

София 1407, ул. Сребърна 2Б, Офис 8Б
Тел.: +359 2 962 30 49
www.ucb.bg

Такеда България ЕООД

гр. София, п.к. 1404, бул. България № 69,
Бизнес сграда Infinity, ет. 13
Тел: +359 2 958 27 36
www.takeda.com

Киези България ЕООД

София 1330, ул.Гюешево 83, Бизнес Център Сердика,офис 104
Тел.: +359 2 920 12 05
Факс: +359 2 829 81 73
www.chiesi.bg

Лундбек Експорт ТП

София 1407, бул. Вапцаров, ЕКСПО 2000
Тел.: +359 2 962 46 96
Факс: +359 2 962 54 80
www.lundbeck.bg

Генесис Фарма България ЕООД

София 1040, бул. Драган Цанков 36, ет. 7, ап. 702
Тел.: +359 2 969 3227
Факс: +359 2 969 3228
www.genesispharma.com

Ели Лили /СУИС/АД/ТП

София 1680, Район Витоша, улица Казбек 63, етаж 6, Офиси Виридиан
Тел.: +359 2 491 4141, +359 2 491 4140
Факс: +359 2 491 4194, +359 2 854 8186
www.lilly.com

Янсен

София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 4, ет. 3
Тел.: +359 2 48 99 400, +359 2 80 60 04
Факс: +359 2 48 99 411, +359 2 80 60 05
www.janssen.com

Мерк Шарп и Доум ЕООД

София 1407 бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, ет. 1, източно крило, сектори Б1&Б2
Тел.: +359 2 819 37 37
Факс: +359 2 862 51 96
https://www.msd-bulgaria.com

Мерк България ЕАД

София 1505, бул. Ситняково 48,
Сердика Център, ет. 6
Тел.: +359 2 446 11 11
Факс: +359 2 446 11 00
www.merck.bg

Новартис България ЕООД

София 1407, бул. Никола Й. Вапцаров 55,
ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 4

Тел.: +359 2 48 99 828
Факс: +359 2 48 99 829
www.novartis.bg

bottom of page