top of page
privacy.png

Политики за поверителност

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

  • Личните данни, които попълвате в контактната форма на този сайт, се получават на официалната електронна поща office@arpharm.org на администратор: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), ЕИК 121319187, адрес гр. София 1113, кв. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26.

  • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.

  • Гореспоменатите лични данни се обработват  от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) с цел да се даде отговор на Вашето запитване. 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта:

  • НЕ се предоставят на трети лица.

  • НЕ се използват за профилиране.

  • НЕ се използват за директен маркетинг.

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

  • Да искате достъп до личните данни.

  • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.

  • Да правите възражения срещу обработването на данните.

  • Право на преносимост на данните.

Когато изпратите запитване чрез формата, намираща се на сайта www.arpharm.org Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

Политики за поверителност
bottom of page