top of page
ethic-code.png

Консолидиран етичен кодекс

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Консолидиран етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България

Приет 10 юни 2020г., в сила от 1 януари 2021 г.
Изменен и допълнен на 18 октомври 2021 г., в сила веднага;
Изменен и допълнен на 6 февруари 2023 г., в сила от 1 април 2023 г.;

Кодексът на ARPharM представлява сбор от етични правила, договорени от членовете на ARPharM, във връзка с промоцията на лекарствени продукти пред медицинските специалисти и взаимодействията с медицинските специалисти, здравните организации и пациентските организации, чиято цел е да гарантира, че тези дейности ще се извършват при спазване на най-строги етични принципи на професионализъм и отговорност. Настоящият Кодекс се прилага при всички видове комуникация и взаимодействие (традиционна и цифрова).

Настоящият документ заменя предишните кодекси на ARPharM, а именно:

  • Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България, в сила от 15.06.2006г.;

  • Кодекс на взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтична индустрия и пациентските организации в България, в сила от 31.07.2008г.; и

  • Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации, в сила от 01.01.2014г.

bottom of page