top of page
news.png

Новини и прес съобщения

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Нов доклад разкрива данни за неравенствата в грижата за рака в държавите членки на ЕС и прави препоръки в посока преодоляването им и гарантиране на равен достъп за европейските граждани до навременна, цялостна и ефективна онкологична грижа

 

Рискът от развитие на онкологично заболяване и как ще се справи с него даден човек зависи от това къде живее, показват данните от изнесения на 31 януари 2024 г. доклад IHE Report 2024:1 (efpia.eu) „Преодоляване на неравенствата в онкологичната грижа в страните от ЕС“ на Шведския институт за здравна икономика (IHE) по поръчка на Онкологичната платформа към Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Докладът разкрива сериозни неравенства между отделните държави членки на ЕС по отношение на ресурсите, отделяни за онкологична грижа, здравните политики в сферата, достъпа до превенция, скрининг, биомаркерна диагностика и иновативни терапии, както и в качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания. Според доклада само няколко страни постигат целите, заложени в Европейския план за борба с рака и същевременно отчита изключително големи разлики в здравните политики на страните с ниски показатели и на тези с високи.

В доклада са разгледани различни показатели и параметри на висококачествената грижа по отношение на онкологичните заболявания, като основно тези параметри са разделени на две големи групи – икономически и медицински. На първо място се разглеждат и анализират неравенствата по отношение на разходите, отделяни за лечение на раковите заболявания на глава от населението за различните страни в ЕС. Според анализа и данните за 2018 г. Румъния е на последно място в класацията с едва 70 евро на глава от населението, докато в Люксембург разходите са 294 евро. България и Латвия също се нареждат на последните места със средно около 90 евро на глава от населението, което е и показателно за част от страните от района на Централна и Източна Европа.

На фона на това, данните в доклад показват, че преживяемостта на пациентите с онкологични заболявания в България за периода 2010-2014 г. е една от най-ниските за ЕС (данните са разгледани локациите рак на гърдата и колоректален карцином рак на белия дроб и простатен карцином). Преживяемостта на пациентите с рак е основен показател и мярка за оценка на качеството на здравните грижи при този тип заболявания и се отчита като един от основните проблеми в страните от региона на ЦИЕ (България, Хърватия, Полша, Румъния) при които 5-годишната преживяемост достига около 50% , за разлика от страни като Кипър, Швеция, Дания, Финландия и др., където тя достига около 70%.

Като изведено заключение, направено в доклада, е, че държавите, отделящи по-високи средства на глава от населението за здравна грижа в онкологичната сфера, регистрират по-високи нива на преживяемост на своите пациенти. България е сред страните с по-ниски разходи и респективно отчита и ниски нива на преживяемост (най-вече в Източна Европа). В тази връзка е направена и интересна констатация, а именно, че едно допълнително евро, изразходвано за лечение на рак в Източна Европа, например България, може да постигне по-големи ползи в резултатите от лечението, отколкото изразходването на същото евро в Северозападна Европа – например Германия. Същевременно от съществено значение е и ефективността на разпределение на ресурсите и разходите, така че да се гарантира оптимален ефект на диагностично-лечебния процес.


Можете да получите повече информация и детайли за доклада „Преодоляване на неравенствата в онкологичната грижа в страните от ЕС“ на Шведския институт за здравна икономика (IHE) по поръчка на Онкологичната платформа към Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) тук.


Пълния текст на съобщението можете да намерите тук:

Press release_Inequelities in World Cancer Day
.pdf
Изтегляне на PDF • 299KB

България изостава от страните в ЕС по отношение на превенция, ранната диагностика, лечение и преживяемост на пациентите с онкологични заболявания
bottom of page