top of page
news.png

Новини и прес съобщения

Научно събитие

Ако желаете можете да изпратите данни за Ваше научно събитие като попълните формуляра в нашия сайт за научни събития www.arpharm-e4ethics.org.

Инвестициите в сектора трябва да посрещнат нарастващите медицински нужди на българските граждани и да подобрят капацитета му

 

 

Здравният сектор в България формира около 6,6% от брутния вътрешен продукт на страната, според данни от два доклада, публикувани през 2023 г. и 2024 г. Десетте млрд. лв. добавена стойност за българската икономика включват 7 млрд. лв. принос на лечебните заведения и 2,8 млрд. лв. принос на фармацевтичния сектор.

 

Данните са част от докладите „Икономически и стратегически принос на фармацевтичния сектор в България“ и „Икономически принос на лечебните заведения в България“ изготвени и представени от IQVIA с подкрепата съответно на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и съответно на Българския лекарски съюз.

 

Прекият принос на здравния сектор към общия държавен бюджет надхвърля 2,5 млрд. лева или 4,5%. Това включва 1,210 млрд. лв. за лечебните заведения под формата на платени корпоративни данъци, данъци върху доходите на физически лица и осигурителни вноски и 1,3 млрд. лв. за фармацевтичния сектор под формата на данъци, осигуровки и отстъпки към НЗОК за лекарствени продукти. При цени на производител, които са сред най-ниските в Европа, през 2022 г. и 2023 г. фармацевтичните компании са предоставили на НЗОК съответно 409 млн. лв. и 620 млн. лв. допълнителни отстъпки и компенсации, което се равнява на 28% от бюджета на НЗОК за медикаменти.

 

В здравния сектор работят над 134 хиляди души, от които 106 хил. са лицата, наети в лекарските практики, болничните заведения и други лечебни заведения, а 28 хиляди са наетите във фармацевтичния сектор. Дейностите на ангажираните в здравния сектор подпомагат и създаването на 460,000 работни места в други сектори на българската икономика.

 

Сумите, изплатени като заплати и компенсации в здравния сектор за една година, възлизат на близо 4 млрд. лв., от които 2,8 млрд. лв. са изплатени в лечебните заведения, а 1,1 млрд. лв. във фармацевтичния сектор.

 

Значителният принос на здравния сектор към българската икономика се генерира на фона на разходи за здравеопазване, които, въпреки че бележат ръст през последните години, са под средното ниво за ЕС – едва 8,6% от БВП (за сравнение процентът за ЕС е 10,6).

 

При изчисляването на общият икономически принос на двата сектора са взети под внимание различни индикатори, като стойностите на трудовите възнаграждения в сектора и броя на заетите лица, индиректния принос към доходите на домакинствата и работните места (сектора на лечебните заведения), предоставените отстъпки към НЗОК и данъци (за фармацевтичния сектор), стойността на произведената в България продукция от компаниите и инвестициите в клинични изпитвания (за фармацевтичния сектор), стойността на спестените разходи чрез въвеждането на генерични медикаменти (за фармацевтичния сектор), добавената стойност под формата на реализираните обучителни кампании за пациенти, лекари и други експерти в областта (за фармацевтичния сектор), и др.

 

С пълните данни от докладите можете да се запознаете на следните линкове:

https://eb5df2c1-551a-4d5b-b52a-3394e575d378.usrfiles.com/ugd/eb5df2_fe7429aceff14c44b87432f2316ef91a.pdf 

 

https://blsbg.com/bg/ikonomicheski-prinos-na-lechebnite-zavedeniia-v-blgariia_p11923.html 
Здравният сектор носи приблизително 10 млрд. лева годишен принос към икономиката и формира 6,6% от БВП на България
bottom of page