top of page

Предоставяне на стойност

Прозрачността създава доверие

Ние информираме отговорно

Вие решавате безпристрастно

Съвременни решения

за българския пациент

Новини и прес съобщения

Върховният административен съд окончателно отмени Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарства за 2021 г.

Решението няма автоматично приложение за действащия Механизъм за 2024 г., но налага преосмисляне на начина на планиране на бюджети и договаряне на отстъпки за лекарства от НЗОК

 

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България коментира решението на Върховния административен съд от 10 април 2024 г. и последствията от него.

Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, е приет с решение № РД – НС – 04 – 3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК. Съгласно Закона за здравното осигуряване, Механизмът представлява компенсаторна мярка, която се прилага в случаите на превишение на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в Закона за бюджета на НЗОК /ЗБНЗОК/ за съответната година.

Здравният сектор носи приблизително 10 млрд. лева годишен принос към икономиката и формира 6,6% от БВП на България

Инвестициите в сектора трябва да посрещнат нарастващите медицински нужди на българските граждани и да подобрят капацитета му

 

Здравният сектор в България формира около 6,6% от брутния вътрешен продукт на страната, според данни от два доклада, публикувани през 2023 г. и 2024 г. Десетте млрд. лв. добавена стойност за българската икономика включват 7 млрд. лв. принос на лечебните заведения и 2,8 млрд. лв. принос на фармацевтичния сектор.


Данните са част от докладите „Икономически и стратегически принос на фармацевтичния сектор в България“ и „Икономически принос на лечебните заведения в България“ изготвени и представени от IQVIA с подкрепата съответно на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и съответно на Българския лекарски съюз.

България изостава от страните в ЕС по отношение на превенция, ранната диагностика, лечение и преживяемост на пациентите с онкологични заболявания

Нов доклад разкрива данни за неравенствата в грижата за рака в държавите членки на ЕС и прави препоръки в посока преодоляването им и гарантиране на равен достъп за европейските граждани до навременна, цялостна и ефективна онкологична грижа


Рискът от развитие на онкологично заболяване и как ще се справи с него даден човек зависи от това къде живее, показват данните от изнесения на 31 януари 2024 г. доклад IHE Report 2024:1 (efpia.eu) „Преодоляване на неравенствата в онкологичната грижа в страните от ЕС“ на Шведския институт за здравна икономика (IHE) по поръчка на Онкологичната платформа към Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Докладът разкрива сериозни неравенства между отделните държави членки на ЕС по отношение на ресурсите, отделяни за онкологична грижа, здравните политики в сферата, достъпа до превенция, скрининг, биомаркерна диагностика и иновативни терапии, както и в качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания. Според доклада само няколко страни постигат целите, заложени в Европейския план за борба с рака и същевременно отчита изключително големи разлики в здравните политики на страните с ниски показатели и на тези с високи.


Annually contribution of the Bulgarian healthcare sector to the economy is approximately BGN 10 billion and forms 6.6% of Bulgaria's GDP

Investments in the healthcare sector have to meet the growing medical needs of Bulgarian citizens and to improve its capacity

 

The healthcare sector in Bulgaria forms about 6.6% of Bulgaria’s GDP, according to data from two reports published in 2023 and respectively in 2024. The BGN 10 billion added value for the Bulgarian economy includes the BGN 7 billion contribution from the medical facilities and the BGN 2.8 billion contribution from the pharmaceutical sector. 

The data are derived from the reports “Economic Footprint of Pharmaceutical Sector in Bulgaria” and “Economic Footprint of the of Medical Facilities in Bulgaria” prepared and presented by IQVIA with the support of ARPharM, BG Pharma, BATEL, respectively, of the Bulgarian Physician Union.

The direct contribution of the healthcare sector to the general state budget exceeds BGN 2.5 billion or 4.5%. This includes BGN 1.210 billion in contributions from the medical facilities in the form of paid corporate taxes, personal income taxes, and social security contributions, as well as BGN 1.3 billion in contributions from the pharmaceutical sector in the form of taxes, insurance, rebates and discounts to the NHIF for medicinal products. At manufacturer prices, which are among the lowest in Europe, in 2022 and 2023, the pharmaceutical companies contribute the NHIF with additional discounts and compensations of BGN 409 million and BGN 620 million respectively, which equates to 28 % of the NHIF budget for medicines.

The Total Economic Footprint of the Pharma Sector in Bulgaria is Totalling BGN 2.8bn and is 2.2% of the GDP for 2021

Health experts and representatives of the pharmaceutical industry united around the need for a sustainable and predictable environment, guaranteeing the sustainable development of the sector and the access of Bulgarian patients to medicinal treatment

The total contribution that the pharmaceutical industry has provided for the Bulgarian economy in 2021 is estimated at approximately BGN 2.8 billion or 2.2% of the country's gross domestic product, which is in line with the average level for Europe. These and other data were presented for the first time by Mr. Luka Chichov, Executive Director of IQVIA for Central and Eastern Europe, in a report delivered on May 30, 2023 during an expert meeting "Economic and strategic contribution of pharmaceutical sector in Bulgaria".

The meeting is organized by the representative organizations of the pharmaceutical industry in Bulgaria - the Association of Scientific Research Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria (ARPharM), the Bulgarian Generic Pharmaceutical Association (BGPharmA) and the Bulgarian Association of Wholesalers of Medicines (BATEL), with the support of the Confederation of Employers and industrialists in Bulgaria (KRIB), and in partnership with the American Chamber of Commerce in Bulgaria.

The presented report outlines the essential importance of the pharmaceutical sector for the Bulgarian health care and economy, and the contribution of innovative and generic pharmaceutical companies, wholesalers, retailers and clinical trial companies.

Todor Kesimov is the new Chairman of The Association of the Research-based Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria (ARPharM)

26/05/2023, Sofia

At the regular reporting-election General Assembly of the Association of the Research-based Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria (ARPharM) held on May 18, 2023, a new Chairman of the Management Board was elected.

Todor Kesimov, so far member of the Board, is the new Chairman of ARPharM. He is General manager of "Takeda Bulgaria" EOOD, a financier by education and since 2020 a member of the Board of Directors of the Japan-Bulgaria Business Association.

The sо far Chairman of the Board, Dr. Stamen Bankovski, will take the position of Deputy Chairman. Dr. Boryana Alexieva, Head of Relations with Governmental Structures, Institutions and Patient Organizations at Johnson & Johnson, and Mr. Hesham Sabri, General Manager of Roche Bulgaria, also retain their positions on the Management Board.

During the General Assembly meeting, three new members were elected to join the governing body of the Association. Among them are Mr. Pavel Kolev - Manager of AbbVie for Bulgaria, Mrs. Maria Lukanova - Market Access Manager at Bayer Bulgaria, and Dr. Krum Kasabov - Director of Novo Nordisk for Bulgaria.

Mrs. Nevena Vidakovich, General Director of Merck Bulgaria, was elected as Controller of the organization.

Активни кампании

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ „6000 ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ“ В ПОДКРЕПА НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕДКИ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ

Навременна диагностика, достъп до съвременно лечение, подкрепа и интеграция за пациентите, както и въвеждане на Национален план за редките болести са сред целите на инициативата

 

В навечерието на Световния ден на редките болести – 29 февруари 2024 г., стартира информационна кампания „6000 причини за действие“. Инициативата има за цел да повиши информираността на обществото по темата за редките болести, както и да постави ключови въпроси, свързани с подобряване на възможностите за навременна диагностика, достъпа до съвременно лечение на пациентите и приемане на Национален план за редките болести в България, който да обезпечи нуждите на обществото и медицинската общност в тази сфера.Световен ден на фармацевтите 2023

За 13-та поредна година над 4 милиона фармацевти в над 180 държави и територии по света отбелязват Световния ден на фармацевтите на 25 септември.

Денят се отбелязва по инициатива на Международната федерация по фармация (МФФ/FIP), за да подчертае приноса на магистър-фармацевтите за достъпа до здравеопазване и жизненоважната роля на професията за подобряване на здравето и отговорната употреба на лекарства.

Българските магистър-фармацевти също отбелязват деня като част от тази голяма международна общност. От 2017 г. до сега Регионална фармацевтична колегия София-столична на Български фармацевтичен съюз всяка година организира кампания по случай празника на магистър-фармацевтите.

Свободни в своята кожа

#СвободниВсвоятаКожа

14 Септември – В Световния ден на атопичния дерматит: около 200 000 българи боледуват, за най-тежките случаи вече са одобрени иновативни терапии в ЕС

Пациентите у нас нямат достъп до новото лечение, тъй като заболяването все още не е признато за социалнозначимо. Всеки болен плаща средно по 2043 лв. годишно, за да се лекува.

Около 200 000 възрастни в България боледуват от атопичен дерматит. В Европейския съюз вече са одобрени няколко иновативни терапии, които за първи път в историята на лечението на атопичния дерматит овладяват най-тежките форми на заболяването, но българските пациенти все още нямат достъп до тях. Това съобщиха дерматолози, експерти и представители на пациентски организации по повод 14 септември, Световен ден на атопичния дерматит. На хората със заболяването е посветена и кампанията „Свободни в своята кожа“, която цели повишаване на обществената информираност за медицинските и социално-икономическите измерения на проблема.

#WeWontRest Until We Make the Impossible Possible

For some impossible means it can’t be done, stop trying, give up now! For us - Impossible inspires us - to give everything, to try harder. To use science to change people’s lives for the better.

With mRNA technology, we’re making a new generation of vaccines; thanks to remyelinating therapies - rebuilding damaged nerves; by developing ground-breaking gene therapies - treating rare diseases.

With over 8,000 new medicines and vaccines in development, #WeWontRest until we make the impossible possible!

#WeWontRest until there is a COVID-19 vaccine for everyone

Vaccines represent our best hope of moving out from under the shadow of the COVID-19 pandemic. Our members are working around the clock to develop a safe and effective COVID-19 vaccine.

#WeWontRest in the fight against COVID-19

#WeWontRest in the fight against COVID-19

As the impact of COVID-19 continues to be felt across the world, the biopharmaceutical industry in Europe remains committed to global efforts to care for those affected, contain the outbreak and develop resources to tackle future outbreaks.

ARPharM member companies are working around the clock to find vaccines, diagnostics and treatments and ensure patients get access to the medicines they need.

Worldwide, there are more than 100 vaccine candidates in development and over 600 clinical trials underway to find a treatment to use in the fight against COVID-19.

Every day thousands of people in Bulgaria get the treatments they need at the local pharmacy or in hospital. But this is just the final step in the journey of a medicine. The last step behind the round-the-clock efforts of pharmaceutical companies and their employees.

Дискусии, работни срещи и конференции

Учредяване на Алианс за сърдечносъдово здраве

15 декември 2023 г., Гранд Хотел София

Подписан бе Меморандум за учредяване на Алианс с цел изработване и въвеждане на Национален план за сърдечносъдово здраве в България

Целта на събитието е да постави на преден план необходимостта от създаване и имплементиране на Национален план за сърдечносъдово здраве в България чрез широко обединение на различните заинтересовани страни – научните и експертни дружества, институции, бизнес, пациентски организации и др.


Заложена бе основата за създаване на стратегически документ, който ще бъде разработван поетапно и с участието на всички подписали Меморандума.

Според доц. Трайков - Председател на Дружество на кардиолозите в България, което е и основен инициатор на проекта, приблизително 2 млрд. евро се харчат годишно в България за сърдечносъдови заболявания (ССЗ). От тях 37% представляват преките медицински разходи, а около 500 млн. евро са извънмедицинските разходи, като загуба на печалба и приходи вследствие на занижена или никаква работоспособност.


Отчетено е също така сериозното влияние на замърсения въздух, тютюнопушенето, затлъстяването и артериалната хипертония като основни предотвратими рискови фактори.

В рамките на създадения Европейски план за сърдечносъдово здраве, който ще бъде водещ еталон за българския национален план, са заложени хоризонтални и вертикални мерки за справяне с тежестта на ССЗ. Сред хоризонталните мерки са усилията за въвеждане на наднационални политики и мерки за справяне с този глобален проблем. Доста значими са вертикалните мерки, които се имплементират на ниво отделна държава и които има ключово значения за ограничение на негативните тенденции.

Достъпът до прецизна диагностика, въвеждането на национални скринингови програми и изграждане на пълна и актуална база данни са ключовите елементи в борбата с онкологичните заболявания в България

24 ноември 2023 г., София

Под призива за незабавно стартиране на активностите, заложени в рамките на Националния план за борба с рака, премина програмата на онкологичния форум „Националния план за борба с рака – да спуснем бариера пред болестта“

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители беше сред организациите, активно подкрепили провеждането на форума „Националният план за борба с рака – да спуснем бариера пред болестта“, състоял се на 24 ноември 2023 г. Събитието, организирано от Европейската коалиция на пациентите с рак (ЕСРС), Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) и Асоциацията на студентите-медици в България – София (АСМБ), и проведено под егидата на Министерство на здравеопазването, събра над 100 представители на държавните институции, дипломати, национални и международни експертни дружества, пациентски организации, индустрия, медии и др.

Сред официалните гости бяха проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, заместник-министрите на здравеопазването доц. Михаил Околийски и проф. Илко Гетов, заместник-министърът на електронното управление – Валентин Мундров, д-р Петър Грибнев – съветник на министър-председателя на Република България проф. Николай Денков, доц. Антон Тонев – съветник на и др.

Четвърта национална конференция „Заедно за повече здраве“

Българската здравна система трябва да бъде укрепена чрез повече публични инвестиции, по-добро кадрово обезпечаване и подобрена ефективност

На 21 юни 2022 г., се проведе Четвъртата национална конференция “Заедно за повече здраве“ с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт и здравните институции. Дискусията се организира от инициативата „Заедно за повече здраве“, в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Модераторът на дискусията Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM, обясни, че целта на форума е да се обсъдят възможностите за укрепване на здравната система през 2022 г. чрез увеличаване на публичните средства за здравеопазване за постигане на по-голяма ефективност на разходите и финансова устойчивост.

Според членовете на инициативата, българската здравна система трябва да бъде укрепена чрез повече публични инвестиции, по-добро кадрово обезпечаване и подобрена ефективност, за да се постигнат по-добри резултати за пациентите.

The Total Economic Footprint of the Pharma Sector in Bulgaria is Totalling BGN 2.8bn and is 2.2% of the GDP for 2021

Health experts and representatives of the pharmaceutical industry united around the need for a sustainable and predictable environment, guaranteeing the sustainable development of the sector and the access of Bulgarian patients to medicinal treatment

"Economic and strategic contribution of pharmaceutical sector in Bulgaria" — Study for ARPharM, BGPharmA and BATEL

The total contribution that the pharmaceutical industry has provided for the Bulgarian economy in 2021 is estimated at approximately BGN 2.8 billion or 2.2% of the country's gross domestic product, which is in line with the average level for Europe. These and other data were presented for the first time by Mr. Luka Chichov, Executive Director of IQVIA for Central and Eastern Europe, in a report delivered on May 30, 2023 during an expert meeting "Economic and strategic contribution of pharmaceutical sector in Bulgaria".

The meeting is organized by the representative organizations of the pharmaceutical industry in Bulgaria - the Association of Scientific Research Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria (ARPharM), the Bulgarian Generic Pharmaceutical Association (BGPharmA) and the Bulgarian Association of Wholesalers of Medicines (BATEL), with the support of the Confederation of Employers and industrialists in Bulgaria (KRIB), and in partnership with the American Chamber of Commerce in Bulgaria.

The presented report outlines the essential importance of the pharmaceutical sector for the Bulgarian health care and economy, and the contribution of innovative and generic pharmaceutical companies, wholesalers, retailers and clinical trial companies.

“The Future of Patient-Centered Oncology Care in Bulgaria” Round Table

A round table conference on “The Future of Patient-Centered Oncology Care in Bulgaria” was held on October 14, 2016 at the National Assembly of the Republic of Bulgaria. Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe 2016was presented for the first time in Bulgaria by one of its authors – Dr. Nils Wilking from Karolinska Institute, based in Stockholm. The discussion was attended by leading experts in the field of oncology, representatives of institutions and patient organizations. The participants agreed that the treatment of oncological diseases is at a turning point with treatments providing better outcomes for the individual patient and at macro-level, for society as a whole. Advancements in both the cutting-edge science and the treatment outcomes are changing the profile of cancer from life-threatening to chronic disease, transforming cancer care and most importantly increasing the proportion of cancer survivors.

Conference “Challenges of Delivering Health in the Enlarged Europe – Experience and Perspectives from Member States and Accession Countries”

September 29 - October 1, 2006, Sunny Beach, Bulgaria – three-day conference on "Challenges of Delivering Health in the Enlarged Europe – Experience and Perspectives from Member States and Accession Countries" was held. The conference is financed by the European Commission and organised by the Faculty of Public Health of the Medical University, with the cooperation of the Ministry of Health (MoH) and the National Health Insurance Fund (NHIF). A number of significant for the Bulgarian healthcare topics were discussed.